an der Universität Augsburg

Бібліотека

 

БібліотекаприБуковина-Інституті – науковаспеціалізованабібліотека, яка вміщує приблизно 15000 екземплярів. Окрімспеціалізованихзбірниківпоосновнійтематиці – країнознавствоілітератураБиковини, фондбібліотекидаєдоступдосучасної історіїтериторійСхіднойіПівденно- східноїЄвропи, щобулиісторичнопов’язанізБуковиною.

ЦяспеціалізованабібліотекабуласформованаізспеціальноїбібліотекивідомогобібліографаЕріхаБекаіу 1989 булавикупленаокругомШвабія. ЦякнижковазбіркапроБуковинуєнайчисленішоюузахіднійЄвропіієособливістюІституту.Доцієїзбіркипізнішебулизробленіщедрівнескивідомихнауковців, наприклад: приватнабібліотекана той час вже мертвогопрезидентарумунськогоакадемичноготоваристваДоктораКонстантинаШпореяійогодружиниАдель. У 1996роціБуковина-Інститутдолучивбібліотеку федерального архівуоб’єднаннянімців зБиковини, на початку 2000 року – збірку Норберта Гашлера.У 2004/2005 роках фонд збільшився приблизно на 2500 екземплярів на теми: румунське, російське й українськемовознавство талітературознавство, а такожбелетристикамовою оригиналу. Ця література була надана університетськоюбібліотекою Аугсбургу на довгостроковекористування.

Фінансовимутримувачембібліотеки є Буковина-Інститут, у приміщенніякого вона і знаходиться. Інститутяк науково-досліднаорганізація, щопідпорядковуєтьсяуніверситету, і університетськабібліотека Аугсбургу уклаликооперацію, на основіякої з 2003 року бібліотечний фонд Інститутузнаходиться у каталозібаварськогооб’єднаннябібліотек. Інформаційнийпошук заголовку здійснюєтьсячерез «ОПАК»університецькоїбібліотеки Аугсбургу. Бібліотечний фонд до 2003 року, який до цього часу бувзареєстрованийлишеу картотечному каталозібібліотекиІнституту, поступово вноситься до об’єднаного каталогу. Всізацікавленіможутькористуватисябібліотекою у робочічаси, причому для тривалихпошуків, щопотребують часу, є бажанимпопіреднійзапис. У самих приміщенняхзнаходятьсяробочімісця, а такожнадані длякористуваннядопоміжнізасоби (копіюувальна машина, прилад для читаннямікрофільмів). Можливий прокат книг (окрімстарих та рідкіснихекземплярів). БібліотекаБуковина-Інститутупід’єднана до електронноїсистеми прокату університетськоїбібліотеки. Тому для того, щобвзятилітературу напрокат, потрібенчитацькийквітокуніверситетськоїбібліотеки. Бібліотечний фонд Інституту як і фонд прокату звичайноїлітературиуніверситетськоїбібліотеки, як правило, дозволяєбратилітературу напрокат на 4тижні зможливістюдворазовогопродовження прокату ще начотиритижні. Завдякиустановіміжбібліотечногоабонементу універсітецькоїбібліотеки Аугсбургу бібліотекаІнститутуприймає участь у німецькомуміжбібліотечномуобміні.
Приподальшихпитаннях Ви можете можетепроконсультуватися у бібліотеціособисточи по телефону у робочічаси, а також у режиміелектронноїпоштиабо факсу.