an der Universität Augsburg

Bibliotecă

Biblioteca institutului este una specializată pe cercetare, ce cuprinde un număr de aproximativ 15.000 de volume. Cu ajutorul colecțiilor speciale cu privire la cultura și literatura bucovineană, se oferă o perspectivă istorică și actuală a Bucovinei istorice în relație cu alte regiuni din Estul și Sud-estul Europei.

Această bibliotecă s-a dezvoltat din biblioteca personală a cunoscutului bibliograf Erich Beck, bibliotecă ce a fost cumpărată în 1989 de administrația regiunii Schwaben. Această colecție de cărți era cea mai reprezentativă din Vestul Europei, fiind și una dintre cele mai importante ale Institutului. De-a lungul anilor au avut loc donații ale unor cercetători cunoscuți, de exemplu, biblioteca privată a fostului președinte al Societății Academice Române, Dr. Constantin Sporea și a soției sale Adele. În 1996 intră în posesia Institutului, Biblioteca și Arhivele Asociației germanilor bucovineni, iar la începutul anului 2000, colecția Norbert Gaschler. În 2004/2005, colecția a crescut datorită sprijinului primit din partea Bibliotecii Universității din Augsburg cu aproximativ 2.500 de volume de cercetări literare și lingvistice în limbile română, respectiv rusă și ucraineană, precum și volume de beletristică în limbile de origine.

Biblioteca este sprijinită de către Institutul Bucovina, în cadrul căruia aceasta se află. Între Institut, ca Institut afiliat Universității din Augsburg și Biblioteca Universității din Augsburg, există un acord de colaborare, prin care, din 2003, volumele institutului sunt înregistrate în catalogul comun al bibliotecilor bavareze. Aceasta face să fie posibilă căutarea titlurilor cu ajutorul rețelei OPAC (Online Public Acces Catalogue). Volumele bibliotecii intrate în bibliotecă înainte de anul 2003, au fost înregistrate numai în Catalogul alfabetic, în prezent fiind incluse succesiv în catalogul comun online al bibliotecii universitare.

Cei interesați de bibliotecă, pot să o folosească în timpul programului de funcționare al Institutului, în prealabil cu anunțarea prezenței. Biblioteca oferă mai multe locuri de lectură, precum și facilități (fotocopiere și aparat de vizualizare a microfilmelor). Împrumutul de cărți este posibil, făcând excepție colecțiile vechi și cele rare. Biblioteca Institutului Bucovina din Augsburg este inclusă în sistemul electronic de căutare a bibliotecilor universitare. Pentru împrumut este nevoie ca utilizatorul să dețină o legitimație de bibliotecă la biblioteca universității. Împrumutul se poate face, la fel ca și în cazul bibliotecii universității, pe o perioadă de patru săptămâni și cu posibilitatea de prelungire de două ori, la fiecare patru săptămâni. Biblioteca Institutului face parte din Departamentul de împrumut interbibliotecar a Bibliotecii Universității din Augsburg.

Pentru întrebări, adresați-vă personal sau telefonic bibliotecii 0821-577068, în timpul programului de lucru, precum și prin e-mail neidhart@bukowina-institut.de sau fax 0821-582607.