an der Universität Augsburg

Institutul Bucovina al Universității din Augsburg

 

Institutul, care din 2003 are statutul de Institut al Universității din Augsburg, document înmânat de către Ministerul de stat al Bavariei pentru Știință, Cercetare și Artă, a fost fondat în anul 1988, la inițiativa președintelui de atunci al regiunii, Dr. Georg Simnacher, ca un „loc de cercetare a istoriei și culturii Bucovinei”. Ținutul bucovinean, a cărui jumătate de nord, cu capitala la Cernăuți, astăzi parte a Ucrainei, și a celei de sud, cu capitala la Suceava, un județ al României, a fost din 1774 și până la sfârșitul primului război mondial, parte a Imperiului habsburgic. O dată cu căderea Cortinei de Fier, din 1989, atribuțiile institutului s-au intensificat și s-au extins din ce în ce mai mult, cuprinzând mai multe arii tematice, în legătură cu regiuni ale estului, centrului și sud-estului european.

În prezent, prin susținerea financiară de la o asociație de sprijin, de la Ministerul bavarez pentru Muncă, Ordine socială, Familie și Femei precum și de la regiunea Schwaben, Institutul oferă următoarele facilități:

  • Conectarea la rețeaua de servicii bibliotecar-universitare din Estul, Centrul și Sud-estul Europei, specializată pentru teme bucovinene prin colecțiile de referință și serviciile de împrumut ale acesteia

  • Conferințe, prelegeri, expoziții, publicații și excursii de studiu, în colaborare cu centrul FORUMOST al Facultății de Filologie și Istorie a Universității din Augsburg

  • Cursuri de limbi străine: polonă, română, rusă, cehă, maghiară și ucraineană, în colaborare cu Centrul de Limbi a Universității din Augsburg

  • After-school pentru elevii din școlile primare, cu proveniență din familii de emigranți

O mare parte a realizărilor și serviciilor oferite de către Institut reprezintă dovada unei strânse colaborări cu următoarele instituții:

  • Universitatea din Augsburg, prin diversele facilități oferite (în special FORUMOST, Centrul de Limbi, Biblioteca universitară)

  • Biroul european al regiunii Schwaben

  • Universitățile din Bucovina, respectiv Universitatea din Cernăuți (Ucraina) și cea din Suceava (România), precum și parteneriatele semnate între Institutul Bucovina din Augsburg și Institutul Bucovina din Cernăuți și Rădăuți

  • Alte instituții de învățământ sau administrative ale orașului Augsburg sau ale regiunii Schwaben