an der Universität Augsburg

Plasare

Institutul Bukowina la Universitatea din Augsburg oferă studenților interesați posibilitatea a absolvi stagiile. În centrul activității științifice și interculturale a institutului este Bucovina, a cărui jumătate de nord cu capitala Cernăuți aparține Ucrainei și partea de sud cu capitala Suceava  formează un distrct din România. De la deschiderea „cortinei de fier“ în 1989, atribuțiile Institutului s-au extins tot mai mult pe teme legate de regiuni din Europa de Est,  East Central și Sud-Est.

Atribuțiile institutului includ cercetarea științifică, organizarea evenimentelor interculturale și științifice și îngrijirea unei bibliotecă specială. Stagiarii obțin posibilitatea să află diferite lucrări ale institutului

 

ca de ex. cercetarea tematică, lucrul cu moșteniricare și donații, gama de bibliotecă și altele. Activitățile științifice includ de exemplu, crearea de bibliografii, cercetarea pe internet, editarea și traducerea de texte științifice, copii, scanări, lucrări pe cititorul microfilmului. Asemenea va fi acordate intuiții in alte domenii de lucru (bibliotecă, administrare, secretariat, receptie, management de eveniment) și oferă posibilitatea, o parte a perioadei de stagiu de propria formare profesională sau posibilitatea de a lucra pe cont propriu la un subiect de cercetare în cadrul unui lucru de seminar, de bachelor sau de master.
Oferta noastră se adresează studenților din semestrul al 2. cu istoria ca subject major sau minor sau cursuri interdisciplinare cu programe tematic similare (în Augsburg ca de ex. istorie de artă, istorie culturală și studii interdisciplinare europene), care sunt interesați la zona Europei de Sud Est. Cursanții nu au nevoie de competențe lingvistice din sud-estul sau estul Europei, deși aceste sunt foarte bineveniți. Institutul presupune existența unei asigurări de sănătate adecvată. Stagiul nu constituie o asigurare obligatoriu de către institut. O taxă nu poate fi acordată, dar institutul oferă cu plăcere biblioteca pentru scopuri științifice.
Aplicațiile din străinătate sunt binevenite și dezirabil.
Deoarece stagiul nu poate fi remunerat, opțiunile de finanțare pentru studenții străini sunt disponibile prin programul BAYHOST.
Studenți foarte motivați și interesați se pot înregistra la programul de master interdisciplinar „Studii interdisciplinare europene“ și pot combina stagiul cu studiul. Există următoarele posibilități de finanțare:

  • KAAD: Programul Est-European
    • Fundația Friedrich Ebert: finanțare de bază pentru străini
    • Bursele pe termen scurt DAAD
    • împrumuturi pentru studenți străin (Bafög)

Durata stagiilor poate fi determinată individual,  și eventual făcut în timpul semestrului. Stagiul ar trebui să fie de cel puțin patru săptămâni, timp maxim este, din motive legale, trei luni. Mai ales când este creditat ca stagiu obligatoriu, cerințele de timp trebuie să fie respectate cu strictețe. Vă rugăm să contactați în toate cazurile, în primul rând, persoanele respective ale cursului pentru stagii obligatorii.
La sfârșitul stagiului, stagiarilor li se va elibera o dovadă de stagiu și dacă doresc un certificat de stagiu. Stagiarii sunt obligați să prezinte un scurt raport final.
Vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră împreună cu documentele obișnuite (într-un document PDF) către coordonatorul științific al Institutului Bukowina:
Prof. Dr. Maren Röger

Universität Augsburg

Universitätsstraße 10

86315 Augsburg

maren.roeger@phil.uni-augsburg.de